Obchodní podmínky salon

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Studia Step (Cetral spol.s.r.o.+ SALON STEP S.R.O.) IČO: 25097091, IČ:048928611. Základní ustanovení1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb ve studiu Step IČ 25097091 + 04892861, v provozovně Václavské nám.58, 11000 Praha 1 , a kupujícím poskytovaných služeb.1.2. Provozovatel poskytuje kadeřnické, masážní, manikérské, pedikérské a kosmetické služby, služby v oblasti péče o tělo na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu procedury (osobně, telefonicky, emailem, SMS, messengerem nebo využitím rezervačního systému) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby Studia nevyužít.

2. Objednávka služeb
2.1. Termín návštěvy
Až na nepatrné výjimky, není bohužel možné k nám přijít na ošetření bez objednání. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem nebo messengerem)
Dohodnutý termín je závazná objednávka.

Vezměte prosím na vědomí, zrušíte-li návštěvu několik hodin před Vámi rezervovaným časem nebo ještě hůře, nedostavíte-li se vůbec, způsobíte nám tím velkou komplikaci.

2.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem, SMS nebo messengerem, nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.

Chápeme, že může nastat nenadála situace, (zranění, dopravní situace atd.) a nestihnete reagovat s dostatečným předstihem. Pokud se jedná o proceduru, která je delší než 40 minut, zvažte zda za sebe nemůžete poslat náhradníka, který přijde na objednanou službu místo Vás.2.3. Předčasný příchod
V prostorách studia je pro Vás k dispozici čekárna, kterou samozřejmě můžete využít před i po ošetření. Prosíme, berte ale ohled probíhá-li ve vedlejší místnosti ošetření, abychom nebyli při práci rušeni a klient si mohl užít svou relaxaci.2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase.


2.5. Absence zákazníka
Nedostaví-li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo, takového zákazníka vyřadit z databáze klientů a na další ošetření jej již neobjednat. Má-li zákazník dárkový certifikát, voucher či permanentku na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz, voucher či návštěva z permanentky bude považována za vyčerpanou. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty certifikátu.

Toto striktní opatření jsme zavedli z ohledem na klienty, kteří na svůj termín musí čekat velmi dlouho.

2.6. Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu

2.7. Předčasné ukončení služby
Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem2.8. Přístupnost
Studio je bezbariérové je přístupné i pro invalidní vozíky.2.9. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.2.10. Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu. Jsme plátci DPH.3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky Studia. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách studia : www.studiostep1.cz
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem služby pro ověření platnosti.4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.4.3. Platnost dárkového poukazu/voucheru/certifikátu/permanentky
Je platný, pokud nebyla vyčerpána hodnota, nebo neuplynula lhůta použitelnosti. Lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Nutná rezervace služeb minimálně 14dní před koncem platnosti. Platnost je závazná a provozovatel není povinen prodloužit platnost dárkového poukazu/voucheru/certifikátu/permanentky.5. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.9.2019.

Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatelem stránek www.studiostep1.cz je Cetral spol.s.r.o., zast. Ing. Andrea Aubrechtová . se sídlem tř.V.Klementa 1223, ML.Boleslav, 29301, IČ: 25097091,

provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem:

  1. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
  2. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
  3. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje, mobil

Jak s osobními údaji nakládáme:

  1. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.
  2. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu Andrea Aubrechtová a zaměstnanci studia.